Dotace a projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanec

Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010704

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II s názvem Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je pořízení inovativní technologie, která umožní žadateli efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z OZE.

Více o projektu


 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Instalace akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Přerově

Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010703

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II s názvem Instalace akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Přerově.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je pořízení inovativní technologie, která umožní žadateli efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie.

Více o projektu


 

 

 

 

 

 

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje pro své zaměstnance projekt s názvem Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti ARTCOM GROUP s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004805.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích jako vedoucí, technici, prodejci, asistentky, účetní.

 

Více o projektu

 

Naše nabídka