Close

Dotace a projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

Název programu: Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II

Název projektu: Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

Jméno žadatele: ARTCOM GROUP S.R.O.

Termín realizace:  7/2018 – 5/2019

Způsobilé výdaje: 4.043.390,06 Kč

Výše dotace: 3.234.712,05 Kč

 

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení a instalace akumulační technologie včetně fotovoltaických panelů a tří tepelných čerpadel.

Hlavním cílem projektu bylo pořídit inovativní technologii, která by umožnila firmě efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z OZE.

Unikátnost projektu spočívá především v instalaci akumulace energie a její propojení se dvěma typy technologií obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny a tepelnými čerpadly.

Bateriový systém je využíván zejména pro skladování el. energie pocházející z fotovoltaických panelů. Takto levně získaná elektrická energie je z bateriového systému spotřebována v době, kdy spotřeba elektrické energie nelze v daný moment uspokojit pomocí výkonu fotovoltaických panelů (v době špatného počasí, zimním období nebo v době bez denního světla) a akumulovaná energie nahradí elektřinu z konvenční distribuční sítě, která by byla nakoupena za vyšší cenu, než byla elektřina uskladněna.

 

Uskladněná energie následně slouží pro provoz elektrických zařízení firmy a také pro provoz tepelných čerpadel. Energie z fotovoltaického systému přes den a energie z bateriového systému v noci dále slouží pro ohřev akumulačních nádrží tepelných čerpadel a tímto snižuje zátěž tepelných čerpadel v období náročném na vysoký objem tepla. Významným přínosem projektu je také náhrada zastaralého, neekologického provozu kotle na LTO.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost.

Závěry a výsledky

Za evidovaných 12 po sobě jdoucích měsíců provozu projektu fotovoltaický systém vyrobil 20,42 MWh. Úsporu tvoří energie, kterou pořízený systém vyrobil a společnost tak nemusela kupovat elektřinu z distribuční sítě.

Vlastní spotřeba díky bateriovému systému byla 18,433 MWh a představuje úsporu, kterou společnost nezaplatila obchodníkovi s elektřinou. Cena 1 MWh činí cca 4.750,- Kč/MWh, tzn., že společnost uspořila za uvedené období 87 559,- Kč. Část energie byla prodána zpět do sítě v hodnotě 1.4433 Kč, tzn. celková úspora díky realizaci projektu činí: 88 993,- Kč.

 

Další přínosy projektu:

– snížení zátěže na životní prostředí

– zvýšení konkurenceschopnosti firmy díky nižším nákladům na provoz

– zavedení inovativní koncepce hospodaření s energiemi

– náhrada neekologického provozu kotle na lehký topný olej

 

Více o projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010704

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II s názvem Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je pořízení inovativní technologie, která umožní žadateli efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z OZE.

Více o projektu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje pro své zaměstnance projekt s názvem Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti ARTCOM GROUP s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004805.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích jako vedoucí, technici, prodejci, asistentky, účetní.

 

Více o projektu