INFORMACE

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

ARTCOM GROUP s.r.o.

 

IČ: 25845187

 

Sídlo:  č.p. 201, 779 00  Bystrovany

 

Spisová značka:  C 21375 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ASISTENČNÍ SLUŽBA PEUGEOT ASSISTANCE

24 hodin denně / 7 dní v týdnu, po celé Evropě

VOLÁNÍ V RÁMCI ČR
800 11 24 24

VOLÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ
+420 220 510 060

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat kupujícího, je-li spotřebitelem, o mimosoudním řešení sporů. Dojde-li v souvislosti s nákupem ke sporu mezi společností ARCOM GROUP s.r.o. a kupujícím, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese níže.

DOTACE A PROJEKTY

Název programu: Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II

Název projektu: Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

Jméno žadatele: ARTCOM GROUP S.R.O.

Termín realizace:  7/2018 – 5/2019

Způsobilé výdaje: 4.043.390,06 Kč

Výše dotace: 3.234.712,05 Kč

 

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení a instalace akumulační technologie včetně fotovoltaických panelů a tří tepelných čerpadel.

Hlavním cílem projektu bylo pořídit inovativní technologii, která by umožnila firmě efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z OZE.

Unikátnost projektu spočívá především v instalaci akumulace energie a její propojení se dvěma typy technologií obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny a tepelnými čerpadly.

Bateriový systém je využíván zejména pro skladování el. energie pocházející z fotovoltaických panelů. Takto levně získaná elektrická energie je z bateriového systému spotřebována v době, kdy spotřeba elektrické energie nelze v daný moment uspokojit pomocí výkonu fotovoltaických panelů (v době špatného počasí, zimním období nebo v době bez denního světla) a akumulovaná energie nahradí elektřinu z konvenční distribuční sítě, která by byla nakoupena za vyšší cenu, než byla elektřina uskladněna.

Uskladněná energie následně slouží pro provoz elektrických zařízení firmy a také pro provoz tepelných čerpadel. Energie z fotovoltaického systému přes den a energie z bateriového systému v noci dále slouží pro ohřev akumulačních nádrží tepelných čerpadel a tímto snižuje zátěž tepelných čerpadel v období náročném na vysoký objem tepla. Významným přínosem projektu je také náhrada zastaralého, neekologického provozu kotle na LTO.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost.

Závěry a výsledky

Za evidovaných 12 po sobě jdoucích měsíců provozu projektu fotovoltaický systém vyrobil 20,42 MWh. Úsporu tvoří energie, kterou pořízený systém vyrobil a společnost tak nemusela kupovat elektřinu z distribuční sítě.

Vlastní spotřeba díky bateriovému systému byla 18,433 MWh a představuje úsporu, kterou společnost nezaplatila obchodníkovi s elektřinou. Cena 1 MWh činí cca 4.750,- Kč/MWh, tzn., že společnost uspořila za uvedené období 87 559,- Kč. Část energie byla prodána zpět do sítě v hodnotě 1.4433 Kč, tzn. celková úspora díky realizaci projektu činí: 88 993,- Kč.

Další přínosy projektu:

– snížení zátěže na životní prostředí

– zvýšení konkurenceschopnosti firmy díky nižším nákladům na provoz

– zavedení inovativní koncepce hospodaření s energiemi

– náhrada neekologického provozu kotle na lehký topný olej

 

Více o projektu

Název projektu: Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010704

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Výzva II s názvem Inovativní akumulace energie včetně OZE ve firmě ARTCOM GROUP S.R.O. v Bystrovanech

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je pořízení inovativní technologie, která umožní žadateli efektivně hospodařit s energiemi, snížit emise CO2, eliminovat náklady na energie a zvýšit podíl spotřeby energie z OZE.

 

Více o projektu

 

Společnost ARTCOM GROUP s.r.o. realizuje pro své zaměstnance projekt s názvem Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti ARTCOM GROUP s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004805.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích jako vedoucí, technici, prodejci, asistentky, účetní.

 

Více o projektu